Skip survey header

Karolinska Exhaustion Disorder Scale

Självskattningstest för utmattningssyndrom enligt KEDS

Om du har frågor om Keds testet kontakta då jonas.gustafsson@metodicum.se 

Vill Du som privatperson göra testet helt gratis, tryck på Nästa