Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header
FXOpen

Soal Selidik Profil Pelanggan FXOpen

Selamat Datang Ke Soal Selidik Profil Pelanggan FXOpen!

Pelanggan yang dihormati!

Terima kasih kerana bersetuju untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik kami.

Soal selidik ini mempunyai 4 muka surat dan bertujuan untuk lebih memahami pelanggan kami. Pengisian borang tidak lebih daripada 3 minit. Sila pastikan bahawa semua jawapan yang anda berikan adalah sulit dan tanpa nama. Kami akan meminta anda untuk menjawab seberapa tepat yang mungkin. Semua jawapan anda adalah benar-benar penting untuk kita.

Terima kasih kerana terus bersama dengan kami

Pasukan FXOpen
Klik "Next" untuk memulakan kaji selidik!

Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software