Skip survey header

Karolinska Exhaustion Disorder Scale

Självskattningstest för utmattningssyndrom enligt KEDS

Vill Du undersöka utmattningsnivån i Din organisation med hjälp av testet (betaltjänst)?
Kontakta då jonas.gustafsson@metodicum.se så får ni en företagskod, anges i fältet nedan.

Vill Du som privatperson göra testet helt gratis, tryck på Nästa utan att ange företagskod.