Skip survey header

Skicka in din tittarfilm till Mitt i naturen!

Skicka din tittarfilm till Mitt i naturen!

För att vi ska kunna visa din film eller din bild i programmet behöver vi veta ditt namn och hur vi enklast kan nå dig. Vi kommer inte att visa din film i programmet utan att först ha kontaktat dig, däremot kan både din film och din bild komma att visas på våra andra plattformar. Det är endast tillåtet att skicka in videoklipp som du tagit själv eller där fotografen har godkänt inlämningen. Du kan inte skicka in video utan att personen/personerna som medverkar godkänner videon som skickas in. Om någon som medverkar i filmen är under 15 år måste du ha godkännande av vårdnadshavaren. SVT förvärvar en icke-exklusiv rätt att publicera videoinspelningen utan media-, tids- eller geografiska begränsningar. Det innefattar, men är inte begränsat till, rätten att publicera hela eller delar av videoinspelningen på TV, Internet och andra interaktiva media via alla befintliga och framtida distributionsmedel. SVT:s rättigheter enligt detta avtal kan utnyttjas på egen eller tredjepartsplattform. Efter det att SVT har bekräftat att de kommer att sända filmen, har sändaren inte rätt att publicera inspelningarna eller överföringsrättigheterna till inspelningarna innan hela eller delar av inspelningen visas på SVT. Därefter kan sändaren sälja inspelningarna till någon annan än SVT. Filmerna som visas i SVT kommer att förses med fotocredit till upphovspersonen om inte avsändaren uttryckligen väljer att avstå från detta.
Tack för att du vill dela med dig!
1. Ladda upp film eller bild: *This question is required.
4. Dina kontaktuppgifter: *This question is required.
5. Användarvillkor Genom att kryssa i denna ruta godkänner du att SVT får en rätt att redigera filmen och att i hela världen visa den i TV-program och andra produktioner som sänds av SVT eller annan på alla de plattformar där man kan ta del av TV- program och annan media (förutom i TV även i t. ex. mobiltelefon och på surfplatta, och andra metoder existerande nu och i framtiden) samt på internet, SVT har även rätt att vidareupplåta denna rätt till annan. Genom att kryssa i rutan godkänner du även att SVT samlar in och behandlar dina personuppgifter inom ramen för det ändamål som framgår av Tittarfilmsinformationen och av dessa användarvillkor. *This question is required.